Rekrytera personal som passar in i gruppen – en nyckel till höjda inkomster!

Ett företag kan liknas vid ett fotbollslag och har givetvis olika funktioner. Det kan därför vara positivt att de flesta anställda har olika personligheter och bakgrunder och inte råkar få samma profil som t ex den som sköter rekryteringarna – vilket ibland kan vara fallet. Om t ex chefen är en riktig entreprenör kan det till och med vara bra med någon som kan och törs säga ”Nej” ibland också.

Företagets inkomster kommer från att en värdefull vara eller service levereras till dess kunder. Vid en lyckad rekrytering skall resultatet vara att servicegraden eller leveranskapaciteten mot kund (direkt eller indirekt) höjs eller förbättras.