Hur mycket kostar en felrekrytering?

Isberg

Toppen av isberg

En felrekrytering beräknas kosta 700 000 kr, enligt en undersökning som revisionsföretaget Öhrlings PWC gjort bland småföretagare med 10-100 anställda.*

Vi har dessutom direkta och indirekta kostnader i form av annonsering, avsatt tid till intervjuer, förhandlingar, internutbildning, handledning, kundförluster etc. Vid en felekrytering är dessa pengar bortkastade och hela processen får göras om.

En olycklig rekrytering innebär även den mentala påfrestningen av att ”stå ut” med en person som inte fungerar tillfredställande och/eller den smärtsamma processen att tvingas avskeda vederbörande.

*Källa tidningen Företagaren 1/2007.