Det kostar svindlande summor att använda arbetsplatsen som en testanläggning?

Testanläggning

Testanläggning

Använd inte arbetsplatsen som en testanläggning för att se om ny personal kan producera. Det kostar svindlande summor!

Det finns exempel på företagare som lägger ner 100 000-tals kr på att besöka mässor i Tyskland, göra kalkyler och avskrivningsplaner för att köpa en ny svarv. Däremot gör man en nyanställning – ”På fredag eftermiddag innan man går hem för helgen”.

Även om du använder 6-månaders provanställning så kan de sammanlagda kostnaderna bli mycket höga om fel person skulle råka anställas och du senare behöver börja om med att rekrytera en annan person för tjänsten.

Störningarna från en eventuell felrekrytering kan även resultera i att redan anställda nyckelmedarbetare säger upp sig eller att du förlorar värdefulla kunder.