Hitta rätt personal

KARISMA HJÄLPER DIG MED REKRYTERING EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Ekonomichef

REKRYTERING EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Använd en utomstående “second-opinion- bedömning” när du rekryterar själv, för att veta att du verkligen rekryterar rätt ekonom eller administratör som passar in i gruppen?

Dolda faktorer som inte går att läsa i CV:t kan i värsta fall innebära en misslyckad rekrytering med sammanlagda kostnader, förluster av kunder och annat besvär som snabbt kan uppgå till hundratusentals kronor.

Det kan vara svårt att säkert kunna lita på sin ”magkänsla” i slutet av en rekrytering när man skall fatta beslut om vilken person som skulle kunna vara den mest lämpade för tjänsten?

Karisma får bilden att klarna

Denna service inriktar sig på att ge en detaljerad bild av slutkandidaterna i en rekryteringsprocess. Kallas ”second opinion” eller kompletterande bedömning. Härigenom adderas den pusselbit som får bilden att klarna och gör beslutet lättare att fatta.

Det här ingår i vår sluttestning

I sluttestning när det gäller rekrytering ekonomi och administration, ingår produktivitetskontroll av personens förflutna – med andra ord kan personen få något gjort? Det ingår också en motivationscheck och personlighetstestning för att kolla upp den sociala kompetensen i förhållande till gruppen och kommande arbetsuppgifter.

Denna service, som ett komplement till ditt eget omdöme, när du rekryterar själv, är mycket prisvärd och en nyckelfaktor för att påverka ditt eget företags eller organisations framgångspotential.

Servicen inkluderar avrapportering på plats hos dig som kund både skriftligt och muntligt. Du får dessutom ett ”körschema” med viktiga punkter om hur ni på bästa sätt skall ta hand om den nyanställde – för att denna skall komma in i jobbet och nå sin fulla potential så fort och friktionsfritt som möjligt.

Använd denna kompletterande service och maximera dina möjligheter att lyckas!

KONTAKTA KARISMA IDAG!

Få hjälp med rekrytering inom ekonomi och administration, kompletta rekryteringsuppdrag!

Arbetsbelastningen för dig som chef eller rekryteringsansvarig, utöver sitt normala arbete skall sköta en rekrytering med massor av inkommande telefonsamtal, mail- och post-trafik samt intervjuer och referenstagning kan lätt bli överväldigande. Även en personalchef kan ibland bli överbelastad och behöva extra hjälp.

Spara pengar på att sköta dina normala inkomstbringande arbetsuppgifter samtidigt som rekryteringen blir professionellt genomförd.

“Känner mig oerhört nöjd med rekryteringen av en Ekonomiassistent/Redovisningsekonom till oss som Karisma Rekrytering utförde för en tid sedan.” Eva Sällebrant Hertzberg, Auktoriserad Redovisningskonsult SRF, Diplomerad Företagskonsult SRF. Läs mer på sidan nöjda kunder…

Karisma hjälper dig med hela rekryteringsprocessen när det gäller rekrytering ekonomi och administration

– Från annons till presentation av kvalificerade kandidater. Arbetet utförs snabbt, effektivt och professionellt.

Så här jobbar vi:

1. Framtagning av kravprofil tillsammans med er.

2. Hjälp med att utforma platsannons och placering i lämplig media. Platsannonsering på Arbetsförmedlingens hemsida ingår i priset nedan. Annonseringskostnad i ytterligare media tillkommer.

3. Hantering av inkommande ansökningar, telefonsamtal etc.

4. Genomgång av ansökningshandlingarna samt utgallring av de
mest kvalificerade kandidaterna.

5. Redogörelse av dessa för Er och eventuellt ytterligare gallring.

6. Intervju av slutkandidater, inklusive s.k. produktivitetscheck och motivationscheck.

7. Personlighetsanalys där du får en bild av hur personen kommer att fungera på tjänsten och tillsammans med övriga personer i omgivningen.

8. Presentation av den mest kvalificerade 3 – 5 st kandidaterna för Er. I detta ingår en skriftlig sammanställning av kandidaterna med rekommendationer.

9. Referenstagning ingår och görs som ett sista steg för att stämma av vad som framkommit under rekryteringsprocessen.

10. Du får även ett ”körschema” med tips om hur ni på bästa sätt skall introducera den nyanställde för att nå sin fulla potential så fort och friktionsfritt som möjligt.

11. 6-månadersuppföljning med garanti.

KONTAKTA KARISMA IDAG!