Vill du som chef ha mindre arbetsbelastning och förbättrade resultat?

Uttröttad chef

En del företag och verksamheter kan efter många år komma att stagnera när det gäller utvecklingen och så att säga ”gå på autopilot” utan någon större aktiv styrning eller inspiration från ledningen att förbättra verksamheten upp till nästa högre nivå.

Det kan finnas många orsaker till detta, men en kan vara att chefen eller ledningen helt enkelt tar på sig för mycket av olika befattningsdelar som egentligen skall skötas av personal som de redan har anställt och betalar för.

Ta inte på dig andras arbetsuppgifter, som chef

Om en chef rutinmässigt gör för mycket av andras jobb ”finns det inget tid” för chefen att utföra sin egen vilket till största delen är att planera och genomföra styrelsens beslut, målsättningar osv. och få dessa att bli verklighet inom en så snar framtid som möjligt.

En chef bör därför sträva efter att så mycket som möjligt lära och träna personalen under sig så att han därefter kan lita på att de är kapabla att sköta sina befattningar. Då kan den överarbetade chefen till slut känna en trygghet i att helt enkelt bara låta personalen göra sitt jobb utan onödig inblandning från sig själv eller övrig ledning.

En chef bör sträva efter att få sin personal att göra sina jobb!

Ibland kanske chefen behöver rycka in och ”släcka en brand” eller ta hand om något som har ramlat mellan stolarna. Men på sikt bör en chef alltid sträva efter att få personalen att göra sina jobb.

Det krävs också vettig rekrytering till att börja med för att kunna åstadkomma en fungerande organisation som flyter på utan alltför mycket problem och upprördheter.

Om du anställer personal som inte passar för en viss typ av arbetsuppgifter så kan du träna och coacha dem ”till helvetet fryser till is” utan framgång. Men om du anställer någorlunda rätt typ av person för en viss befattning från början, så kan du förhållandevis lätt fylla i kunskapsluckorna efter hand.

Kurt Ståhl, VD
Karisma Rekrytering AB