Vad är den vanligaste problemet som gör att personal byter jobb i Stockholm?

Personal fast i resor till och från arbetet

För många som bor i Stockholm så är Essingeleden och den inte alltid så väl fungerande kollektivtrafiken ett stort problem. Ombyggnaden av Slussen som beräknas pågå i ca 10 år – kommer dessutom att ytterligare förvärra situationen. Speciellt för de som bor eller arbetar till eller från Nacka/Värmdö.

De senaste dagarnas snökaos i Stockholm där man tidvis stängt av Essingeleden för plogning och hela busstrafiken har ställts in har ytterligare visat bristerna och de dåliga marginalerna i dagens trafiksituation.

Den vanligaste anledningen till att folk tvingas byta  jobb i Stockholm, är resor till och från arbetet.

Därför är detta en viktig faktor att ta hänsyn till i samband med rekrytering och HR strategi inom Storstockholm.