När du rekryterar själv! Det glömda verktyget!

22 februari 2024

Verktygslåda för rekrytering!

Olika situationer kan göra att du vill rekrytera helt själv. Det kan vara väldigt bråttom, någon anställd rekommenderar en vän eller att någon kandidat söker sig själv till ditt företag?

Detta kan vara en möjlighet, men ibland också en stor fallgrop! Problemet är ju ändå hur väl man egentligen känner kandidaten när det gäller specifikt arbetsuppgifterna som personen kommer att jobba med hos er och hur väl den nya personen kommer att passa in i gänget?

Ofta misstar man sig sig som en relativt ovan intervjuare och ser de framträdande bra sidorna, men man missar de svaga sidorna, bakom de goda, som alltid finns där också i större eller mindre omfattning? ”Verktygslådan” saknar helt enkelt rätta verktyg för att säkert kunna fixa detta!

Att man eventuellt känner någon privat eller har fått en referens innebär ju inte självklart att man vet hur personen kommer att passa in i gruppen och göra ett tillräckligt bra jobb på just ert företag?

Enligt PWC så kostar en felrekrytering 700 000 kr för mindre och medelstora företag i snitt, så det är inget man bör ta onödiga risker med!

En bra ”verktyg” är att använda en så kallad ”Second Opinion Bedömning” från Karisma där vi gör en kompletterande intervju på nätet, personlighetstestar och tar referenser på den eller de slutkandidaterna som ni står i begrepp att anställa.

Allt du behöver göra är att skicka CV med telefonnummer och enklare arbetsbeskrivning gällande tjänsten till oss. Vi gör detta snabbt och rapporterar tillbaka till både dig och kandidaten inom några arbetsdagar. Priset ligger på 7500 kr per person och priset blir lägre om det gäller fler.

Tänk på att ”bråttom” i dessa sammanhang ofta kan betyda det samma sak som ”misstag”!

Detta är en mycket bra och prisvärd extra försäkring som kostar bara ca en hundradel mot risken som ni tar om ni skulle rekrytera fel person till tjänsten.

Vänd dig till Karisma idag och beställ det verkligen användbara och prisvärda verktyget!

Med Vänlig Hälsning,

Agneta Ståhl, Serviceansvarig
Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft
Tel: 0706-50 19 40
Mail: agneta.stahl@karisma.se