Teknik och Ingenjör

Tekniker
Tekniker

REKRYTERING TEKNIK & INGENJÖR

En ingenjör eller teknikers främsta egenskap är oftast förmåga till problemlösning och ett praktiskt användbart sunt förnuft när det gäller komplicerade tekniska sammanhang.

Till detta brukar man också lägga till att en ingenjör eller tekniker absolut inte får göra fel när det gäller lösningar eller konstruktioner. Detta eftersom felaktiga beslut kan få allvarliga följder eller stora kostnader.

Exempel på detta från USA där en betongbro byggdes och körbanorna visade sig inte mötas på samma nivå och bropelare fick rivas och gjutas om från början, till stora kostnader. Därför finner man i den bästa ”ingenjörsprofilen” ett visst mått av försiktighet som har att göra med att saker och ting måste göras korrekt och riktigt från första början.

Sedan kommer här den ”vilda variabeln” som i tillägg till det ovanstående avgör om en sådan rekrytering blir framgångsrik eller inte. Det har att göra med den sociala kompetensen eller hur väl den tekniskt kunnige personen passar in i gruppen och kan hantera kunder och leverantörer på ett socialt accepterat sätt.

 

ARBETSMODELL OCH PRISER

Fast pris för helrekrytering, från ax till limpa, inklusive, resor, avrapportering och garanti, modul 1-6. Normalpris just nu 65 000 kr (exkl moms) fördelat enligt följande:

1/3 – fast grundkostnad för rekryteringsarbetet

1/3 – vid presentation av kandidater

1/3 – slutbebitering vi tillsättning av tjänsten

Ytterligare kostnad för search eller headhunting kan tillkomma vid speciellt svårtillsatta tjänster.

Annonseringskostnad ingår ej. Vi kan tillhandahålla prisvärda annonspaket inklusive kampanj på Linked In för detta ändamål, som i normalfallet ligger på ca 15 000 kr. Priset inkluderar 6 månaders garanti med uppföljning. Om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda med nyanställningen görs rekryteringen om utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering.

Modulerna kan även beställas separat eller i grupp. Olika kombinationer av moduler eller enskilda moduler såsom nr 7 kan offereras separat med hänsyn till varje enskilt fall. Modul nr 1 kan erbjudas kostnadsfritt.

1) Kundens övergripande behov?:
Allmänt
Specifikt
Tips och råd

2) Skapa profilen:
Arbetsuppgifter
Förväntningar
Bakgrund/Erfarenheter
Beskrivning av företaget
Teknisk förståelse/kunskaper
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Relationsskapande förmåga
Säljförmåga
Drivkraft
Känna branschen

3) Bestämma sökmetod (unikt för varje uppdrag):
Branscher

Val av nätverk:
Egna
Övriga

Media:
Bred annonsering
Lokal annonsering

4) Kandidatsökning:
Telefon
Mail
Möten
Nätverk
Sociala medier
Annonsering

5) Urval/presentation av kandidater:
Grovsållning och urval
Kallande till intervju
Produktivitetskontroll (tidigare resultat)
Motivationscheck Djupintervju
Testning
Kunskapstestning
Referenstagning
Återkoppling och rådgivning till kandidaten
Skriftlig och muntlig avrapportering till företaget
Rekommendation

6) Uppföljning:
Tips för inskolning och utvecklingsstrategi
Garanti uppföljning inom 6 månader

7) Uppstart. Valfritt tillkommande steg:
Inskolning
Coaching
Utbildning/träning

Teknisk säljare, möte

Lediga tjänster inom teknik och ingenjör