Att lyckas med rekrytering i Stockholm!

Rekrytering
Hitta rätt personal !

Rekryteringsservice områden

Lyckade rekryteringar handlar inte bara om att undvika kostsamma och påfrestande felrekryteringar. Det är förmodligen ännu viktigare att ha sin största uppmärksamhet på att göra bra matchningar och att hitta sökande med rätt personliga förutsättningar och bakgrund som kan passa in i gruppen och göra ett så bra jobb som möjligt på den nya arbetsplatsen!

Tekniska Säljare

Det krävs både tillräckligt djupt tekniskt kunnande och samtidigt social kompetens eller försäljaregenskaper i en och samma personlighetstyp.

Teknik och Ingenjör

En ingenjör eller teknikers främsta egenskap är oftast förmåga till problemlösning och ett praktiskt användbart sunt förnuft när det gäller komplicerade tekniska sammanhang.

Ekonomi och Administration

I många företag kan en ekonom eller administratör ofta vara en nyckel person eller allt-i-allo och en av de viktigaste funktionerna på avdelningen eller företaget.

Jurist, Advokat och Paralegal

Jurister och administratörer behöver förutom formell kompetens även har rätt personliga egenskaper och passa in på byrån.

Hur det går till

Vår rekryteringsprocess

Att hitta ny personal med rätt kompetens och personliga egenskaper på egen hand kan vara mycket svårt och tidskrävande. Vi hjälper dig med allt från annons till presentation av kvalificerade kandidater. Arbetet utförs snabbt, effektivt och professionellt. Så här jobbar vi:

1.

Framtagning av kravprofil tillsammans med er.

2.

Hjälp med att utforma platsannons och placering i lämplig media.

Platsannonsering på Arbetsförmedlingens hemsida, siter som speglar Arbetsförmedlingens annonser och Karisma siter ingår i priset nedan. Annonseringskostnad i ytterligare media, till oftast starkt reducerade priser, tillkommer som paketförslag och bestäms av kunden.

3.

Hantering av inkommande ansökningar, telefonsamtal etc.

4.

Genomgång av ansökningshandlingarna samt utgallring av de mest kvalificerade kandidaterna.

5.

Redogörelse av dessa för Er och eventuellt ytterligare gallring.

6.

Intervju av slutkandidater, inklusive s.k. produktivitetscheck och motivationscheck.

7.

Personlighetsanalys där du får en bild av hur personen kommer att fungera på tjänsten och tillsammans med övriga personer i omgivningen.

8.

Presentation av den mest kvalificerade kandidaterna för Er. I detta ingår en skriftlig sammanställning av kandidaterna med rekommendationer.

9.

Referenstagning ingår och görs som ett sista steg för att stämma av vad som framkommit under rekryteringsprocessen.

10.

Du får även ett ”körschema” med tips om hur ni på bästa sätt skall introducera den nyanställde för att nå sin fulla potential så fort och friktionsfritt som möjligt.

11.

6-månadersuppföljning med garanti.

Essingeleden Stockholm
Redaktionellt material

Tips för lyckad rekrytering i Stockholm!

Den viktigaste anledningen att personal byter jobb i Stockholm eller Storstockholm har enligt vår långvariga erfarenhet ofta varit den dåliga trafiksituationen på främst Essingeleden.

Under en anställningsprocess kan någon som söker jobb och använder bil, ofta säga att resorna till och från arbetet: “Inte är något problem!” Detta kan stämma och många har visat att de står ut under lång tid, men efter 1,5 år fast i köer både till och från arbetsplatsen, så finns det en stor risk att den nya medarbetaren har tappat motivationen och oväntat säger upp sig? Detta kan vara en fallgrop för alla som rekryterar i Stockholmsområdet.

På den positiva sidan innebär att du helst skall rekrytera personal på samma sidan om stan som där ni har er verksamhet. Detta synsätt kan även utökas till att om ert företag t ex finns i Upplands-Väsby eller Täby, så kan ni även lägga ut annonsen i Knivsta (på Uppsala området) för att öka tillgången på kvalificerade kandidater.

Överhettad arbetsmarknad i Stockholm

När det gäller rekryteringssituationen i Stockholm så är den normalt sätt mer “överhettad” än på andra platser i Sverige. En del branscher formligen “skriker efter” kvalificerad personal.

Om arbetsuppgifterna kan skötas en eller flera dagar hemifrån, så ökar möjligheterna för er att rekrytera över hela Storstockholm och även från närliggande områden i Mälardalen där ett ökat utbud av kvalificerade och motiverade kandidater kan finnas att tillgå.