REKRYTERING EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Administration
Ekonomiassistent

Rekrytering inom ekonomi och administration

I många företag kan en ekonom eller administratör ofta vara en nyckel person eller allt-i-allo och en av de viktigaste funktionerna på avdelningen eller företaget.
Rätt person på en sådan befattning, får ibland en hel verksamhet att flyta på och fungera väl – och kan vara värd sin vikt i guld för både anställda, chefer och ägare.

När det gäller ekonomipersonal så har det enligt undersökning och erfarenhet visat sig att en positiv attityd är en mycket viktig personlig egenskap, tillsammans med noggrannhet och arbetskapacitet.

Avseende administratörer så krävs det oftast en mycket hög social kompetens, hög aktivitetsnivå, noggrannhet och att kunna hålla många bollar i luften samtidigt.

Karisma tar hand om hela rekryteringsprocessen:

Att hitta ny personal med rätt kompetens och personliga egenskaper på egen hand kan vara mycket svårt och tidskrävande.

Vi hjälper dig med allt från annons till presentation av kvalificerade kandidater. Arbetet utförs snabbt, effektivt och professionellt.

Så här jobbar vi:

1. Framtagning av kravprofil tillsammans med er.

2. Hjälp med att utforma platsannons och placering i lämplig media. Platsannonsering på Arbetsförmedlingens hemsida ingår i priset nedan. Annonseringskostnad i ytterligare media tillkommer.

3. Hantering av inkommande ansökningar, telefonsamtal etc.

4. Genomgång av ansökningshandlingarna samt utgallring av de mest kvalificerade kandidaterna.

5. Redogörelse av dessa för Er och eventuellt ytterligare gallring.

6. Intervju av slutkandidater, inklusive s.k. produktivitetscheck och motivationscheck.

7. Personlighetsanalys där du får en bild av hur personen kommer att fungera på tjänsten och tillsammans med övriga personer i omgivningen.

8. Presentation av den mest kvalificerade kandidaterna för Er. I detta ingår en skriftlig sammanställning av kandidaterna med rekommendationer.

9. Referenstagning ingår och görs som ett sista steg för att stämma av vad som framkommit under rekryteringsprocessen.

10. Du får även ett ”körschema” med tips om hur ni på bästa sätt skall introducera den nyanställde för att nå sin fulla potential så fort och friktionsfritt som möjligt.

11. 6-månadersuppföljning med garanti.


För Dig som rekryterar själv är en Second Opinion Bedömning ett mycket prisvärt alternativ !

Att hitta ny personal med rätt kompetens och personliga egenskaper på egen hand kan vara mycket svårt och tidskrävande. Vi hjälper dig med en “utomstående bedömning” av kvalificerade kandidater. Arbetet utförs snabbt, effektivt och professionellt.

Dolda faktorer som inte går att läsa i CV:t – när det gäller rekrytering ekonomi och administratör – kan i värsta fall innebära en misslyckad rekrytering med sammanlagda kostnader, förluster av kunder och annat besvär som snabbt kan uppgå till hundratusentals kronor.

Det kan vara svårt att säkert kunna lita på sin ”magkänsla” i slutet av en rekrytering när man skall fatta beslut om vilken person som skulle kunna vara den mest lämpade för tjänsten?

Karisma får bilden att klarna

Denna service inriktar sig på att ge en detaljerad bild av slutkandidaterna i en rekryteringsprocess. Kallas ”second opinion” eller kompletterande bedömning. Härigenom adderas den pusselbit som får bilden att klarna och gör beslutet lättare att fatta.

Det här ingår i vår second-opinion-bedömning

I sluttestning, inom rekrytering ekonomi och administratör, ingår produktivitetskontroll av personens förflutna – med andra ord kan personen få något gjort? Det ingår också en motivationscheck och personlighetstestning för att kolla upp den sociala kompetensen i förhållande till gruppen och kommande arbetsuppgifter.

Pris (exkl moms) 7 500 kr per intervjuad, testad och referenstagen person.

Ekonomiassistent

Lediga tjänster inom ekonomi och administration