Rekrytera Teknisk Säljare

Avslut
Teknisk säljare möte

REKRYTERING AV RÄTT TEKNISK SÄLJARE ÖKAR LÖNSAMHETEN!

Ett vanligt problem när det gäller orderingång och flödet av pengar i många tekniska företag är försäljningsfunktionen.

En bra teknisk säljare är oftast mycket svår att hitta. En ingenjör som ”gräver in sig” alltför mycket i tekniken är oftast inte tillräckligt ”säljande” för att få höga försäljningsresultat. Å andra sidan fungerar det inte heller med en ”telefonförsäljartyp” som inte har den grundläggande teknikförståelsen.

Det krävs både tillräckligt djupt tekniskt kunnande och samtidigt social kompetens eller försäljaregenskaper i en och samma personlighetstyp.

Teknisk Säljkrafts* affärsidé är att med specialkompetens och stor branschkännedom verkligen kunna hitta och rekrytera den rätta kombinationen av tekniker och säljare som i betydande och mätbar omfattning ökar er försäljning och orderingång.

Vi utför fullservice rekryteringsuppdrag av tekniska säljare i hela Sverige med betoning på rekrytering i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Teknisk Säljkraft* har lång branscherfarenhet både när det gäller att rekrytera tekniska säljare själva och över 20 års erfarenhet såsom professionella rekryterare inom olika tekniska branscher.

Vi har grundlig branschkännedom inom ett brett spektrum av olika typer av tekniska områden, för att kunna sätta oss in i vad tjänsten verkligen innebär.

* Teknisk Säljkraft är en bifirma till Karisma Rekrytering AB för den del av verksamheten som avser specialrekrytering av tekniska säljare.

Personal på kontor

Lediga tjänster inom Teknisk Säljare