Vad är den vanligaste problemet som gör att personal byter jobb i Stockholm?

11 november 2016

Trafikproblem Stockholm

 

För många som bor i Stockholm så är Essingeleden och den inte alltid så väl fungerande kollektivtrafiken ett stort problem. Ombyggnaden av Slussen som beräknas pågå i ca 10 år – kommer dessutom att ytterligare förvärra situationen. Speciellt för de som bor eller arbetar till eller från Nacka/Värmdö.

Längre tillbaka i tiden så kunde man ganska säkert bestämma vilka tider på dagen eller veckan som trafiken på Essingeleden inte hade kraftig köbildning. Exempel: ”Startar man hemifrån 06:45 på vardagar så är det alltid fritt med trafiken”. Glöm det – på senare år kan vara köbildning nästa vilka tider som helst på dagarna och även på helger.

Minsta lilla trafikolycka eller ”bensinstopp” har dessutom en benägenhet att ofta skapa en ”trafikinfarkt” som får stora följdverkningar på stora delar av övriga Stockholmstrafiken.

Den vanligaste anledningen till att folk tvingas byta jobb i Stockholm, är resor till och från arbetet.

Därför är detta en viktig faktor att ta hänsyn till i samband med rekrytering och HR strategi inom rekrytering Stockholm.